Vestiging Kors Elektrotechniek       Javalaan 26                                     3742 CP Baarn                                  Tel 035-5432226                            Fax 035-5432227.

Vestiging Bakker Elektrotechniek   Jan Gooskaai 111                        1602 GE Enkhuizen                          Tel 0228-324630                            Fax 0228-324633

E.mail info@korselektrotechniek.nl       E.mail info@bakkerelektrotechniek.com

 

BuiltWithNOF
Nen3140 inspectie/keuring

Bakker en Kors Elektrotechniek zijn gespecialiseerd in elektrotechnische keuringen en verricht onafhankelijke en objectieve inspecties.

Deze keuringen dienen overeenkomstig de eisen in de Arbowet en/of verzekeringsmaatschappijen aan elektrotechnische installaties en apparatuur te worden verricht.

Installaties(Nen3140/Nen1010/Nen3840) Elektrische installaties dienen bij aanpassingen en vervolgens gemiddeld een keer per 5 jaar (volgens risicoinventarisatie) gecontroleerd te worden. Deze controle bestaat uit:

Visuele controle van: apparatuur,kabels,invoeringen, selectiviteit,aanrakingsveiligheid.

Metingen van:                                     circuitweerstand,isolatieweerstand, kortsluitstroom,spanningen, draaiveld, aardweerstanden, testen aardlekschakelaars, eventueel thermografie.

Toestellen (Nen3140)                           Alle elektrotechnische verplaatsbare handgereedschappen/verplaatsbare apparatuur met een 230V of 400V aansluiting dienen jaarlijks te worden gekeurd. Naast keuringen kunnen wij ook de reparatie verzorgen.

Machines (Nen3140)                             Ook voor machines met een vaste elektrische aansluiting en bewegende delen is een periodieke keuring vereist. De periode is gemiddeld een maal per 5 jaar en na elke aanpassing.Gecontroleerd wordt op aanraking,afscherming,aardvoorziening en noodstopschakeling.

NEN3140/NEN-EN50110 en NEN3840. Periodieke inspecties van elektrotechnische installaties en van elektrotechnische verplaatsbare hand gereedschappen voorkomen gevaarlijke situaties (Arbowet)

De Arbo wet schrijft voor dat u als werkgever,beheerder of eigenaar/huurder van het gebouw verantwoordelijk bent voor de veiligheid van elektrotechnische installaties en de risico’s zelf moeten worden bepaald en daarop het veiligheidsbeleid moet afstemmen. Dit vereist kennis, ervaring en inzicht. Vaak is dat niet in voldoende mate in een bedrijf of organisatie voorhanden.

Bakker en Kors elektrotechniek kunnen dat voor u verzorgen.

[Home] [Nen3140 inspectie/keuring] [Beveiliging] [Installatieverantwoordelijkheid] [Onderhoud/ 24h service] [Gerealiseerde werken] [Noodstroomaggregaat] [Reactieformulier]